Okrugli sto AK Srbije

Advokatska komora Srbije, pod predsedništvom adv. Dragoljuba Đorđevića, održala je 6.11.2010. godine u Domu Vojske Srbije u Beogradu okrugli sto sa temom “Nacrt Zakonika o krivičnom postupku”, kojem je prisustvovalo više od 100 advokata iz svih advokatskih komora Srbije, uz učešće predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionih tužilaštava, Ministartstva pravde i članova grupe Ministarstva pravde koja je radila na pripremi teksta Nacrta Zakonika o krivičnom postupku.

Tom prilikom jednoglasno su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Predloženi model istrage je stran našem pravnom sistemu, pravnoj kulturi i našem pravnom obrazovanju.
  2. Advokatura Srbije je bez rezervi zauzela stav da dosadašnji model krivičnog postupka (sudske istrage) samo treba uskladiti sa potrebama vremena i da je isti, što se tiče nivoa zaštite ljudskih prava, na višem nivou od predloženog u Nacrtu Zakonika.
  3. Ukoliko se ne učine napori da se ponuđeni tekst uskladi sa Ustavom Republike Srbije i dostignutim nivoom kulturnih i tradicionalnih vrednosti našeg društva, ljudska prava građana će u krivičnom postupku biti ugrožena.
  4. Advokatura Srbije će organizovanjem advokatskih tribina doprineti izradi teksta Zakonika o krivičnom postupku.
By | 2010-11-08T19:15:38+00:00 8 novembra, 2010|Vesti|Komentari su isključeni na Okrugli sto AK Srbije