Radmila Krstić 2017-10-17T10:14:31+00:00

Adv. Radmila Krstić

Adv. Radmila Krstić rođena je u Valjevu. Nakon završene Gimnazije upisuje Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala 2010 godine.
Nakon uspešno završenih studija i staža advokatskog pripravnika, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisana je u imenik advokata AK Beograd od 2014 godine, kada se pridružila advokatskoj kancelariji Guberina-Marinkov.
Bavi se zastupanjem u postupcima pred parničnim sudovima pretežno u domenu imovinskog i porodičnog prava.
Posebno je specijalizovala privredno pravo. U dosadašnjoj advokatskoj praksi je stekla značajna iskustva u uslugama pravnog konsaltinga i zastupanja pravnih lica.
Poseduje bogato iskustvo u oblasti izrade svih kompanijskih akata, sprovođenja postupaka u okviru privrednog društva kao što su statusne promene i promene pravne forme, spovođenja postupaka legalizacije objekata kao i izrade svih vrsta Ugovora iz oblasti građevinarstva.
U cilju profesionalnog usavršavanja završila je master studije na Pravnom Fakultetu univerziteta u Beogradu, imovinsko pravni modul – ugovorna odgovornost za naknadu štete.

Radmila Krstić advokat u kancelariji Guberina-Marinkov iz Beograda

Članovi tima

- Veljko Guberina