Adv. Dušica Gavrilović 2017-10-17T10:14:23+00:00

Adv. Dušica Gavrilović

Advokat Dušica Gavrilović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Petu Beogradsku gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala je 2011. godine.

Nakon završenih studija, u svojstvu advokatskog pripravnika, zaposlila se u advokatskoj kancelariji Guberina – Marinkov, gde je stekla značajna iskustva iz oblasti krivičnog, građanskog, privrednog i međunarodnog prava.

Nakon uspešno završenog staža advokatskog pripravnika, i položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisala se u Imenik advokata u Advokatsku komoru Beograda i nastavila uspešnu saradnju sa advokatom Marinkovim.

Advokat Gavrilović Dušica nastavlja sa profesionalnim usavršavanjem, te je završila obuku za zastupanje maloletnih lica u krivičnim predmetima. Završila je Master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti krivičnog prava.

Pored gore pobrojanih grana prava posebno se specijalizovala u oblasti radnog prava.

Poseduje višegodišnje iskustvo u zastupanju u stečajnim postupcima.

Tokom svoje dosadašnje karijere je bila angažovana u svojstvu branioca na većem broju zapaženih krivičnih predmeta.

Gavrilović Dušica nakon upisa u Advokatsku komoru nastavlja advokatsku profesionalnu saradnju sa advokatom Marinkov Vladimirom, te zajedno doprinose nastavku porodične tradicije kancelarije Guberina – Marinkov, te postižu visoke standarde u radu kancelarije.

Dušica Gavrilović advokat u kancelariji Guberina-Marinkov iz Beograda

Članovi tima

- Veljko Guberina