Naš tim 2021-09-30T12:23:02+00:00

Naš tim

Vladimir Marinkov
Vladimir Marinkovadvokat

Rođen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, da bi 1998. godine upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

opširnije

Aleksandar Kostić
Aleksandar Kostićadvokat

Advokat Aleksandar Kostić rođen je u Užicu. Uspešno završava osnovne i master akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

opširnije

Advokatski Pripravnici

Simona Mihajlovićpripravnik
Mladen Aleksandrićpripravnik

- Veljko Guberina