Naš tim 2018-04-17T13:25:48+00:00

Naš tim

Vladimir Marinkov
Vladimir Marinkovadvokat

Rođen u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, da bi 1998. godine upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

opširnije

Dušica Gavrilović
Dušica Gavrilovićadvokat

Advokat Dušica Gavrilović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Petu Beogradsku gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala je 2011. godine.

opširnije

Radmila Krstić
Radmila Krstićadvokat

Adv. Radmila Krstić rođena je u Valjevu. Nakon završene Gimnazije upisuje Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala 2010 godine.

opširnije

Advokatski Pripravnici

Ana Radojevićpripravnik
Aleksandar Kostić pripravnik
Slavko Jovanović pripravnik
Danica Kokošarpripravnik

- Veljko Guberina